Młoda kobieta z prawie całkowitą blokadą nosa, słabym poczuciem węchu i przewlekłym spływaniem wydzieliny do gardła. Blokada nasila się od kilku lat, ale obecnie nie pozwala już na normalny sen.

Badanie endoskopowe prawej jamy nosa – widoczne polipy w dnie oraz w przewodach nosowych.

Rycina 1 – Widok endoskopowy prawej jamy nosa – polipy w przewodzie nosowym dolnym i wspólnym, między przegrodą i małżowiną nosową dolną

Endoskop skierowany nieco do góry i głębiej – ponad małżowiną dolną widoczne polipy pomiędzy przegrodą nosa i małżowiną środkową.

Rycina 2 – Widok endoskopowy prawej jamy nosa – polipy w przewodzie nosowym wspólnym, między przegrodą i małżowiną nosową środkową, wydzielina śluzowa między polipami

Jeszcze wyżej w prawej jamie nosa – polipy otaczają ze wszystkich stron małżowinę środkową.

Rycina 3 – Widok endoskopowy prawej jamy nosa – polipy otaczają małżowinę środkową z każdej strony – przegroda nosa po prawej

W widoku endoskopowym przez jamę ustną widać jak duży polip choanalny (wychodzący do nosogardła z lewego nozdrza tylnego uwypukla po stronie lewej podniebienie miękkie do przodu. Taka sytuacja może objawiać się również trudnością z połykaniem. Polipy w tym rejonie powodują również zmianę barwy głosu z uwagi na brak prawidłowej przestrzeni rezonacyjnej w jamach nosa i zatokach.

Rycina 4 – Widok endoskopowy jamy ustnej i gardła środkowego – nad językiem, za podniebieniem miękkim po stornie lewej widoczny duży polip znajdujący się w nosogardle.

Film z badania endoskopowego Pacjentki.

Jakie leczenie można zaproponować?

Głównym problemem jest niemal całkowita blokada jam nosa polipami, co powoduje, że stosowanie miejscowe leków nie jest zbyt skuteczne. Nie będą one w stanie dotrzeć do większości polipów, przez co nie będą na nie wywierały swojego leczniczego wpływu.

Jeśli Pacjentka jest osobą ogólnie zdrową, bez obciążeń internistycznych można na początek zaproponować terapię doustną lekami sterydowymi, które rozprzestrzeniają się drogą krwi, co znacznie zwiększa zasięg ich penetracji do polipów. Potem kontynuacja leczenie w postaci miejscowej połączona z płukaniem jam nosa. Jeśli takie postepowanie będzie skuteczne i polipy będą się zmniejszały – można kontynuować. Jeśli nie – konieczne może być leczenie operacyjne usunięcia polipów i otwarcia zatok, głównie w celu odblokowania nosa i ułatwienia dostępu dla leków przeciwzapalnych do nosa.