Zgłosił się do mnie Pan Waldemar lat 67, któremu stopniowo większy kłopot sprawiało połykanie. Od kilku miesięcy coraz bardziej odczuwał trudność łykając, szczególnie pokarmy bardziej spoiste.

Zauważył w gardle, że coś mu urosło, obawia się, że to nowotwór gardła, bo regularnie pali papierosy od wielu lat.

Zajrzałem do jego gardła i zobaczyłem, że między języczkiem podniebiennym, a lewym migdałkiem jest dość duża masa, która może być powodem dolegliwości Pana Waldemara (Ryc. 1).

torbiel lewego migdałka podniebiennego - bez podpisów
Rycina 1 – Widok gardła w badaniu laryngologicznym – widoczny guz na przyśrodkowej powierzchni lewego migdałka podniebiennego, tuż powyżej nasady języka

Wykonałem badanie endoskopowe gardła, które widzisz poniżej na filmie.

Rycina 2. przedstawia schematyczne granice prawidłowych struktur gardła środkowego – migdałka podniebiennego, tylnej ściany oraz języczka podniebiennego. Na dole obrazu widać górną powierzchnię nasady języka. Między nią, migdałkiem lewym oraz języczkiem podniebiennym widać dużą torbiel, umocowaną szeroką szypułą do przyśrodkowej powierzchni migdałka.

torbiel lewego migdałka podniebiennego - struktury oznaczone
Rycina 2 – Torbiel lewego migdałka podniebiennego

Torbiel migdałka jest guzem łagodnym, który najczęściej nie wymaga leczenia i samoistnie ulega pęknięciu i opróżnieniu. Jest akumulacją wydzieliny, którą produkują gruczoły błony śluzowej migdałka. W tym przypadku konieczne jest jednak zabiegowe usunięcie torbieli z powodu jej dużej masy, która utrudnia połykanie, a gdyby urosła jeszcze bardziej może nawet wywołać duszność. Jej dolna część sięga aż do nagłośni.

W krótkim znieczuleniu ogólnym usunąłem torbiel wzdłuż powierzchni migdałka. Po kilku dniach nie było śladu po torbieli, ani po dolegliwościach Pana Waldemara. Oczywiście jako lekarz, a szczególnie laryngolog zaleciłem natychmiastowe zaprzestanie palenia papierosów i okresową kontrolę.