I. Z zachowaną błoną bębenkową

 1. Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha (różne formy otoskopowe)
 2. Kieszonki retrakcyjne
 3. Tympanoskleroza (błona bębenkowa, jama bębenkowa)
 4. Zarostowe zapalenie ucha (jama bębenkowa wypełniona włóknistą ziarniną)

II. Z perforacją błony bębenkowej

A. AKTYWNE (z wyciekiem, zapalnie zmienioną wyściółką j. bębenkowej , destrukcją kości)

 1. Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego (centralna perforacja, wyciek)
 2. Przewlekle perlakowe zapalenie ucha środkowego (wtórne, pierwotne)
 3. Przewlekłe ziarninowe zapalenie ucha środkowego
 4. Przewlekłe gruźlicze zapalenie ucha środkowego
 5. Stany po operacjach uszu – zachowawczych, radykalnych

B. NIEAKTYWNE (bez wycieku – stany po przebytym zapaleniu ucha środkowego, niektóre z tych form zapalenia mogą występować jednocześnie np. tympanoskleroza, perforacja błony i kieszonka retrakcyjna)

 1. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego – residua post otitidem (centralna perforacja, bez wycieku)
 2. Tympanoskleroza (błona bębenkowa, jama bębenkowa)
 3. Stany po operacjach – zachowawczych, radykalnych (bez wycieku)

opracowanie – prof. K. Niemczyk