Zabiegi małe

  1. Paracenteza

Powikłania wewnątrzskroniowe zapaleń uszu (jako I etap leczenia oprócz intensywnej antybiotykoterapii – brak poprawy w ciągu 24 godzin jest wskazaniem do leczenia operacyjnego)

  1. Drenaż

a/ Wysiękowe zapalenie ucha trwające ponad 3 miesiące

b/ Kieszonki retrakcyjne (II stadium)

  1. Wycięcie kieszonki retrakcyjnej – Kieszonki retrakcyjne tylno-górne (II stadium)

Zabiegi duże

  1. Antromastoidektomia
  2. Operacja radykalna
  3. Tympanoplastyki
  4. Petrosektomia
  5. Operacje zachowawcze (praktycznie już nie wykonywane)

opracowanie – prof. K. Niemczyk