Profil glikemii
na czczo
przed każdym głównym posiłkiem
2 godz. po głównym posiłku
przed snem
24:00
3:30

Kryteria wyrównania glikemii
HbA1c – <= 6,5% Glikemia na czczo 70-90 mg/dL Glikemia 2 godz. po posiłku 70-135 mg/dL Cukrzyca niewyrównana (przesunięcie planowego zabiegu) Glikemia przygodna > 200 mg/dL
HbA1c > 9%
Zalecane stężenie insuliny
na czczo – 100-120 mg/dL
2 godz. po posiłku – 135-160 mg/dL
Leki doustne powinny być odstawione na 2 dni przed planowanym zabiegiem
Wdrażamy intensywną insulinoterapię – 7:30, 12:30, 17:30, 22:00 (insulina mieszana)
Dobowa dawka insuliny wynosi 0,3 – 0,7 j/kg masy ciała
U chorych wyrównanych metabolicznie dawka dobowa to ok. 0,5 j./kg
Kontynuacja leczenia insuliną do czasu zagojenia rany operacyjnej