1. liczba węzłów z potwierdzonymi przerzutami
  2. niższy poziom szyi z zajętymi węzłami chłonnymi
  3. unieruchomienie węzła chłonnego (cecha makroskopowa przekraczania torebki)
  4. mikroskopowe cechy przekraczania torebki
  5. przerzuty obustronne lub przeciwstronne do ogniska pierwotnego