T

Nowotwory zatoki szczękowej

T1 – guz ograniczony do błony śluzowej zatoki szczękowej bez naciekania i niszczenia kości
T2 – guz nacieka lub niszczy kość obejmując podniebienie twarde i/lub przewód nosowy środkowy, nie penetruje na tylną ścianę zatoki i wyrostki skrzydłowe
T3 – guz nacieka jedną z wymienionych struktur – tylna ściana zatoki szczękowej, tkanka podskórna, ściana dolna lub przyśrodkowa oczodołu, dół skrzydłowo-podniebienny, sitowie
T4a – guz nacieka przedni odcinek oczodołu, skórę policzka, wyrostki skrzydłowe, dół podskroniowy, blaszkę sitową kości sitowej, zatokę klinową lub czołową
T4b – guz nacieka: szczyt oczodołu, oponę twardą, środkowy dół czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2), część nosową gardła lub stok

Jama nosa i sitowie

T1 – guz ograniczony do jednej okolicy bez naciekania kości
T2 – guz obejmuje dwie okolice w pojedynczym regionie lub szerzy się, obejmując sąsiedni region w kompleksie nosowo-sitowym z lub bez naciekania kości
T3 – guz nacieka ścianę dolną lub przyśrodkową oczodołu, zatokę szczękową, podniebienie, blaszkę sitową kości sitowej
T4a – guz nacieka: przedni odcinek oczodołu, skórę nosa i policzka, w niewielkim stopniu przedni dół czaszki, wyrostki skrzydłowe, zatokę klinową lub czołową
T4b – guz nacieka: szczyt oczodołu, oponę twardą, środkowy dół czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2), część nosową gardła lub stok

N

N1 – przerzut w pojedynczym węźle chłonnym po stronie guza < 3 cm
N2a – przerzut w pojedynczym węźle chłonnym po stronie guza 3 – 6 cm
N2b – przerzuty w licznych węzłach chłonnych po stronie guza, żaden nie przekracza 6 cm
N2c – przerzuty obustronne lub po stronie przeciwnej, ale żaden węzeł nie przekracza 6 cm
N3 – przerzut w węźle chłonnym przekraczający 6 cm