Opisana w 1911 roku triada objawów nowotworu części nosowej gardła

osłabienie słuchu (niedrożność trąbki słuchowej)
neuralgia V3
ograniczenie ruchomości podniebienia miękkiego (naciek mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego