Powstaje na skutek rozprzestrzeniania się nowotworu nosogardła w kierunku zatoki klinowej i jamistej.
Ucisk na nerwy – II, III, IV, V i VI.
Neuralgia nerwu trójdzielnego z unieruchomieniem gałki ocznej i utratą wzroku.
Rozpoczyna się od porażenia nerwu odwodzącego i bólu okolicy nadoczodołowej i szczęki.
Przeczulica skóry twarzy, połowy języka i policzka, zaburzenia funkcji mięśni żucia.